Back
Praca sprzedawca  >  Oferty pracy  >  Customer Service Project Specialist

Customer Service Project Specialist

Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o., śląskie / Gliwice, 2020-10-07

Johnson Matthey Battery Systems is part of Johnson Matthey, an international advanced chemical manufacturing company that has been operating internationally for over 200 years.
JMBS in Gliwice is one of the biggest providers of lithium-ion toolkits in Europe. Processing 50 million a year, delivering three million batteries to the global market.

 

JMBS distributes its products in the following sectors: automotive (lithium-ion battery systems for hybrid and electric vehicles), power tools (batteries for cordless tools), e-bike (rechargeable lithium-ion batteries). The company also specializes in mobile solutions, enabling companies to work outside of the electrical network, without a power cable, for health, sports equipment, products for people with disabilities and sports equipment.

Customer Service Project Specialist
Miejsce pracy: Gliwice

 

Key responsibilities:
 • Participate in quotation process for new projects or changes to existing products.
 • Keep track on product life cycle with proper documentation of selling price and cost price development.
 • Operate and manage commercial sales side of ERP system (office line) on accurate process per customer (plant).
 • Manage customer demand i.e. verification of call offs and translate this in ERP with logistics support throughout supply chain to manage a low stock level of material and finished goods.
 • Ensure that customers receive goods on time and in case of changes provide the customer with reliable information; respond to customer complaints, requests and inquiries in a professional and timely manner.
 • Process forecasts sent by the customers, offers, order confirmations, orders of shipping, delivery notes, etc.
 • Maintain adequate records, provide on time the required reports (like: backlog, fluctuation, obsolete etc) and analyze it on the regular basis.
 • Coordinate product change process for products in running production.
 • Implement successfully the continuous improvement projects not limited only to CS area.
Are you the ideal candidate?
 • Degree in Engineering / Business / Economics or similar field or equivalent experience.
 • Relevant experience of at least 3 years in dealing with customers.
 • Good knowledge of English (both spoken and written – B1); knowledge of German would be an advantage.
 • Working knowledge of MS Office: strong MS Excel essential.
 • Very good verbal and written communication skills.
 • Good time-management and organizational skills.
 • Financial understanding to analyse revenue per customer, cost price calculation, determining selling prices with sales managers.
What we offer our employees:
 • Interesting job in rapidly growing international Company.
 • Opportunity to participate in interesting projects alongside experienced specialists.
 • External and internal training programs.
 • Private medical care; sport card and group insurance on favourable terms.
 • A pleasant working environment and flexible working hours.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych w przypadku, gdy Państwa dokumenty aplikacyjne mogą zostać wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”
Obowiązek informacyjny:
„Zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy że: Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Alberta Einsteina 36). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@matthey.com . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, w tym realizacji praw osób wynikających z RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane wymagane Kodeksem pracy są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres roku jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, na podstawie kontaktu kandydata przez kontakt pod adresem rekrutacja@matthey.com. Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych i obsługi zatrudnienia. W razie obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).”