Back
Praca sprzedawca  >  Oferty pracy  >  Specjalista ds. Zarządzania Przychodami (K/M)

Specjalista ds. Zarządzania Przychodami (K/M)

Dobry Hotel, pomorskie / Gdansk, Gdynia, Sopot, 2020-10-02

Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 11 hotelami i 3 restauracjami, do centralnego oddziału w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Zarządzania Przychodami (K/M)
Miejsce pracy: Gdansk, Gdynia, Sopot

 

Zadania:
 • Kreowanie i realizacja projektów optymalizacji przychodów,
 • Terminowe raportowanie w zakresie stopnia realizacji planów przychodowych,
 • Przeprowadzanie analiz porównawczych / benchamarking,
 • Współpraca z pozostałymi działami spółki, ścisła współpraca z działem sprzedaży, e-commerce oraz hotelami,
 • Tworzenie analiz i raportów przychodowych w poszczególnych kanałach dystrybucji,
 • Monitorowanie i analiza działań konkurencji w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 • Udział w tworzeniu celów operacyjnych działu,
 • Praca w oparciu o dane i raporty rynkowe i wewnątrzorganizacyjne,
 • Budowanie perspektyw wzrostu i rozwoju dla poszczególnych kanałów dystrybucji,
 • Wdrażanie narzędzi monitorujących stopień realizacji wskaźników operacyjnych hoteli.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: turystyka, hotelarstwo, zarządzanie, ekonomia,
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane,
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Zdolność szybkiego uczenia się,
 • Umiejętność posługiwania się bazami danych do celów analitycznych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność, rzetelność,
 • Wysoki stopień organizacji pracy własnej oraz prowadzonej dokumentacji,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Proaktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w dynamicznym środowisku,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie swobodnej komunikacji.
Oferujemy:
 • Adekwatne wynagrodzenie do posiadanego doświadczenia,
 • Umowę o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w Grupie Hotelowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Możliwość korzystania z ofert hoteli sieci na preferencyjnych warunkach,
 • Ofertę ubezpieczenia grupowego,
 • Otwartość na innowacyjne pomysły i rozwiązania, możliwość realizowania ambicji zawodowych,
 • Możliwości awansu w ramach sieci.
W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.